Disclaimer

Deze website is eigendom van ROMEL BOUWBEDRIJF NV

 

Contactgegevens:

 

Nijverheidslaan 4A

B-8560 Gullegem

 

tel: +32 56 28 00 00

fax: +32 56 28 20 01

 

e-mail : info@romel.be

kbo nr: BE0419.962.686

 

 

AUTEURSRECHT EN RECHT VAN DE PRODUCENT VAN EEN DATABANK

 

De site www.romel.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Romel nv de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Romel nv. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

 

 

MERKEN EN HANDELSNAMEN

 

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Romel nv, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Romel nv.

 

 

Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Romel nv op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het ons te mailen op info@romel.be.

 

Meer informatie over de manier waarop Romel nv omgaat met uw gegevens vindt u in het algemeen beleid inzake gegevensbescherming.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

 

Aansprakelijkheid

 

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Romel nv contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

 

 

Romel.be en Cookies

 

Alle info m.b.t. cookies kunt u terugvinden op de pagina Cookie policy op deze website.

 

 

 

 

Nijverheidslaan 4A - B-8560 Gullegem - Tel.: +32 56 282 000 - Fax.: +32 56 282 001 - - BE 0419.962.686
Cookie policy - Disclaimer
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie